Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (527)
Legislativa (211)
Šlechtění (262)
Výběry býků (348)
Výstavy (291)
Zdraví (240)
Pozvánky (402)
Zajímavosti (269)
Ze svazu (486)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Vyhodnocení pilotního projektu na sledování vemen

01.04.2021,  Kamil Malát  

Koncem října loňského roku byl s nástupem nové telecí sezóny spuštěn nový projekt na sledování kvality vemen u masných plemen skotu. Období telení na většině farem už skončilo, či se blíží konci, proto je čas na vyhodnocení a eventuálně úpravu systému. Do pilotního sledování byla zapojena asi třicítka chovatelů čtyř hlavních masných plemen, další chovatelé se mohli zapojit z vlastní iniciativy. Nemožnost osobního setkání a proškolení chovatelů start celého projektu znesnadnilo, přesto věříme, že systém je v zásadě nastavený správně a případné korekce budou spíše kosmetické.

Na polovinu dubna (14.4.2021) plánujeme videokonferenčně svolat chovatele, kteří se pilotního šetření zúčastnili, abychom si vyslechli jejich názor na praktičnost hodnocení a podle toho případně systém a okruh sledovaných znaků upravili a zároveň se domluvili na dalších krocích. Abychom na tomto jednání mohli představit první data, prosíme chovatele, kteří se sledování znaků vemen věnovali, aby nám své výsledky zaslali a to emailem na adresu svitakova@cschms.cz. Pozvánka na jednání bude následně zaslána všem chovatelům, kteří se této pilotní části projektu účastnili a odešlou nám své výsledky, případně dalším chovatelům, kteří mají o problematiku zájem a mohli by být pro jednání přínosem. Zájemci o účast na videokonferenci nechť se nahlásí emailem na adresu svitakova@cschms.cz.

Jakmile to epidemiologická situace umožní, plánujeme uspořádat osobní setkání, v rámci něhož by kromě výměny zkušeností mělo proběhnout pod vedením bonitérů ČMSCH rovněž praktické proškolení a sladění oka zaručující maximální jednotnost posuzování tak, aby se do další telící sezóny mohl okruh zapojených chovatelů významně rozšířit.

Sledování kvality vemen probíhá podle jednoduchého metodického návodu (ke stažení zde). Ten vychází ze zahraničních zkušeností a vodítek mezinárodní organizace ICAR, který názorně popisuje, jak se který znak vemene hodnotí. Zapojení chovatelé od nás dostali aktualizovaný deník narozených telat, do kterého je možné zjišťované známky zapisovat. Ostatní chovatelé deník mohou získat od svého inspektora či si jej mohou stáhnout v elektronické podobě a doma si jej sami vytisknout (deník ke stažení zde). Deník kromě doplněné tabulky o znaky utváření vemen obsahuje rovněž zmiňovaný "manuál" jako základní vodítko k hodnocení.

HODNOCENÍ VEMEN MASNÝCH PLEMEN SKOTU

Mléčnost matek, utváření vemene a struků má zásadní vliv na růstovou schopnost potomstva. Z těchto důvodů vznikla potřeba rutinního sledování kvality vemen v rámci kontroly užitkovosti. Hodnocení vychází z principů ICAR a z praxe v zahraničí.

Kdo a kdy bude hodnocení provádí?

• chovatel do 48 hodin od otelení

Jaké charakteristiky se budou hodnotí?

• stupňovitost (tvar) vemene
• délka struků
• šířka struků
• hloubka (velikost) vemene

Jak vypadá stupnice hodnocení?

• Všechny posuzované charakteristiky se hodnotí na stupnici od 1 do 9 bodů:
- známka 5 je považována za optimum
- známky 4 a 6 je pouze malou odchylkou od optima, tato zvířata jsou zcela vhodná pro chov
- známky 3 a 7 jsou větší odchylkou od optima, ve většině komerčních chovů dostatečné, čistokrevní chovatelé by měli být opatrnější
- známky 2 a 8 jsou považovány za problematické, u komerčních chovů nutná obezřetnost, čistokrevní chovatelé by se takto utvářených vemen měli zcela vyvarovat
- známky 1 a 9 jsou naprosto nežádoucí, jejich výskyt by měl být důvod k vyřazení plemenice
• Existuje-li velká rozdílnost v kvalitě jednotlivých struků, je třeba přiřadit známku podle utváření toho nejhoršího z nich.
• Je důležité zajistit dostatečnou variabilitu hodnocení na každém chovu. Ohodnocení vemen matek v rámci jednoho chovu stejnou nebo velmi podobnou známkou neumožňuje určit rozdíly a takové hodnocení je pro následné zpracování nevyužitelné.
• Vemeno nehodnoťte, pokud má plemenice nějaký poporodní problém, např. mastitidu.

*******************************************************************************

Související články:

Hodnocení temperamentu u masného skotu
Hodnocení vemen se pilotně rozbíhá
Hodnocení vemen a končetin v rámci KUMP
Deník telat (pdf soubor)
Manuál k hodnocení vemen (pdf soubor)
Hodnocení temperamentu zvířat schváleno
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz