Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (511)
Legislativa (201)
Šlechtění (239)
Výběry býků (326)
Výstavy (287)
Zdraví (235)
Pozvánky (399)
Zajímavosti (253)
Ze svazu (469)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Legislativa

23.10.2020
Bezmasé náhražky se smí označovat jako maso
Špatná zpráva pro všechny milovníky kvalitního masa dnes přišla od europoslanců. Ti totiž shodili ze stolu návrh, aby potraviny vyráběné z rostlinných náhražek nesměly být označovány názvy spojující jejich původ se jmény tradičních masných výrobků, jako jsou burgery, steaky nebo párky. Evropský parlament dnes odmítl pozměňovací návrh k reformě zemědělské politiky, který to měl zakázat. Proti zákazu se postavilo 379 poslanců, 284 bylo pro, 27 se zdrželo.
 Kamil Malát

21.10.2020
Bylo dosaženo politických dohod o nové SZP
Rada evropských ministrů zemědělství dosáhla během dvoudenního zasedání v Lucemburku ve dnech 19. a 20. října tří hlavních politických dohod v oblasti zemědělství a rybářství. Informuje o tom tisková kancelář Evropské rady. Ministři se dohodli na obecném přístupu k balíčku reforem budoucí Společné zemědělské politiky (SZP) a přijali rozhodnutí o strategii "farm-to-fork". Dohoda zdůrazňuje závazky členských států k vyšším ambicím v oblasti životního prostředí zavedením nástrojů jako jsou povinné environmentální režimy a lepší podmíněnost. Dohodnutý postoj také poskytuje členským státům nezbytnou flexibilitu v tom, jak mohou environmentálních cílů dosáhnout.
 Kamil Malát

14.07.2020
Nové podmínky nitrátové směrnice
Dne 1. července 2020 nabyly účinnosti nové podmínky tzv. nitrátové směrnice v České republice, které jsou legislativně ukotveny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (změny přináší novela pod č. 277/2020 Sb.). Nově je upraveno vymezení zranitelných oblastí (ZOD) i nastavení pravidel hospodaření v těchto oblastech (5. akční program na období 2020–2024). Zranitelné oblasti, v nichž se nacházejí vody znečištěné dusičnany, zabírají 1,8 milionu hektarů, tedy více než polovinu využívané zemědělské půdy. Jejich vymezení i revize vychází z výsledků vývoje obsahů dusičnanů ve vodách. Od července bylo do zranitelných oblastí přidáno 60 katastrálních území a naopak 45 jich bylo vyřazeno. Jejich seznamy naleznete na www.nitrat.cz.
 Ministerstvo zemědělství

09.07.2020
Návrh Strategického plánu SZP ve vztahu k EZ
Jedním z cílů nedávno zveřejněné Strategie "Farm to Fork" má být rozšíření ekologického zemědělství (EZ), které by se mělo praktikovat na 25 procentech zemědělské půdy. V případě skotu chovaného v systému bez tržní produkce mléka nebude dosažení tohoto podílu problém, neboť v systému EZ je již dnes zařazeno téměř 53 % těchto zvířat. Nejvyšší hodnoty (55,5 %) bylo u této kategorie dosaženo v roce 2013. Naopak velice nízký podíl zvířat v EZ je dlouhodobě u dojnic, kterých se v ekologickém režimu chová průměrně pouze necelá 2 %. Tyto údaje jsou součástí návrhu strategického plánu SZP, který najdete v odkazu níže.
 Kamil Malát

05.06.2020
Podíl systému ŽV v ANC oblastech roste
Suché počasí posledních let se projevilo na mírném poklesu chovaného skotu v České republice. To však neplatí u ANC oblastí. Analýza, kterou zpracovalo Ministerstvo zemědělství, totiž ukazuje, že do výrobního systému živočišná výroba, do něhož spadají podniky s průměrnou intenzitou chovu 0,3 VDJ/ha z.p. a více, je zařazována v ANC oblastech stále větší plocha zemědělské půdy. Nejvyšší nárůst mezi roky 2019 a 2018 je u ANC oblastí typu O. Zažádaná výměra pro ANC ŽV tak výrazným způsobem převyšuje plánovou plochu s tím i finanční obálku.
 Kamil Malát

21.05.2020
EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
Evropská komise nastínila záměr revidovat právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a to včetně přepravy živých zvířat. Tento úmysl je součástí nově zveřejněné strategie Farm to Fork (od zemědělce ke spotřebiteli), která je hlavním dokumentem pro Zelenou dohodu (Green deal). Jejím cílem je do roku 2050 směřovat k uhlíkové neutralitě Evropské unie a to vytvořením nového systému, v němž by příroda, potravinové systémy a biologická rozmanitost byly ve větší rovnováze než doposud. Na materiál Farm to Fork navazuje i strategie pro ochranu biodiverzity.
 Kamil Malát

18.03.2020
Hlášení porodní hmotnosti v rámci ÚE
V srpnu loňského roku nabyla účinnosti vyhláška č. 179/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb. o označování zvířat. Tato novela legislativně v § 35 umožnila jednu velmi podstatnou změnu a to možnost zasílat do ústřední evidence skotu (ÚE) při narození hlášení porodní hmotnosti telat a obtížnost porodů. Českomoravská společnost chovatelů, a.s., která v České republice ústřední evidenci hospodářských zvířat spravuje, nyní funkcionalitu spustila do ostrého provozu a počínaje dnešním dnem ji mohou chovatelé začít využívat.
 Kamil Malát

27.02.2020
Evidence ekologicky významných prvků
Koncem ledna jsme informovali o možnosti uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí pokud máte na obhospodařovaných pozemcích zaevidované krajinotvorné prvky. O osvobození můžete v daňovém přiznání požádat za předpokladu, že máte krajinný prvek (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad) zapsán k 1. lednu 2020 v evidenci ekologicky významných prvků, který vede SZIF. Na zdaňovací období roku 2020 se to může týkat pouze těch krajinných prvků, které byly v evidenci ekologicky významných prvků uvedeny do 31.12.2019. Jedná se tedy o krajinné prvky, které již byly v evidenci ekologicky významných prvků evidovány.
 Kamil Malát

25.01.2020
Krajinné prvky a osvobození od daně
Máte v evidenci půdy LPIS evidované ekologicky významné prvky, tzv. krajinné prvky? Pak máte možnost na základě novely zákona daně z nemovitých věcí požádat o osvobození od daně (§ 4 zákona). To bude možné uplatnit u skupiny dřevin, stromořadí, travnatých údolnic, mezí, příkopů, mokřadů, ale pouze za podmínky, že je tento prvek evidován v seznamu ekologicky významných prvků vedeném Státním zemědělským intervenčním fondem. Pokud chcete uplatnit osvobození od daně už letos, musel být prvek zapsaný před 31. prosincem 2019.
 Kamil Malát

23.01.2020
Postup vrácení spotřební daně u zelené nafty
Uplatňujete-li nárok vratky spotřební daně ze zelené nafty za celý rok 2019 v ročním daňovém přiznání, můžete daňové přiznání podávat až do 31. března 2020. Pro výpočet ročního normativu spotřeby PHM pro rostlinnou i živočišnou výrobu a výpočet roční intenzity chovu v živočišné výrobě můžete využít i služeb Portálu farmáře MZe. Jak na to ukazuje následující návod ve formátu pdf.
 Kamil Malát

Strana:  1  2  3  4  5  6  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Přihlášení do MaSkota:
  Genomická selekce:
Seznamy zvířat vybraných pro potřeby vytvoření referenční populace pro budoucí odhad GEPH zobrazíte kliknutím na obrázek.
» návod zde (pdf soubor) «

  Kalendář akcí:
Říjen 2020
    1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  
  YouTube kanál ČSCHMS:
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1108
z toho: 689 řádných • 405 zájmových • 14 čestných (stav k 7.10.2020)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Anketa týdne:
Za jaké ceny se vám daří prodávat zástavový skot?
24 %
podobně jako v minulosti
21 %
lépe než v minulosti
22 %
hůr než v minulosti
20 %
ještě jsem neprodal
12 %
zástav neprodávám
Hlasovalo 992 lidí
  Parazitózy masného skotu:
  Navštivte spřátelené weby:
  Prezentace chovatelů:
Prezentace chovatelů s kontaktními údaji a charakteristikou farmy:
» aberdeen anguslimousine «
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
30 let svazu
  Původ hovězího masa:
Chcete si ověřit původ vámi zakoupeného hovězího masa?
Zadejte číslo zvířete:
CZ-
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz